آپلود و اشتراک گذاری فایل

جهت آپلود فایل می بایست ابتدا در سایت ثبت نام و عضویت شما تأیید گردد.

[userpro_private]

[wordpress_file_upload maxsize=”1000″ createpath=”true” duplicatespolicy=”maintain both” redirect=”true” placements=”title/filename+selectbutton+uploadbutton/progressbar/subfolders/userdata/consent/message” notify=”true”]

راهنمای استفاده:

لینک فایل شما به صورت ذیل خواهد بود:

help.mou.ir/wp-content/uploads/filename.ext

که باید نام و پسوند فایل خود را جایگزین filename.ext در انتهای آدرس نمایید.

(مثال: اگر نام فایل شما pic.jpg بود آدرس لینک آن به صورت help.mou.ir/wp-content/uploads/pic.jpg خواهد بود.)

[/userpro_private]