لیست سامانه ‎های کلاس آنلاین دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

بروزرسانی: فروردین ۱۴۰۱

آدرس سرور موقعیت نسخه نرم افزار
vroom.mou.ir ایران Adobe Connect 10.8
room.mou.ir ایران Adobe Connect 10.8
vc.mou.ir ایران Adobe Connect 10.6
vclass.mou.ir اروپا Adobe Connect 10.8
class.mou.ir ایران Adobe Connect 10.8
live.mou.ir ایران Adobe Connect 10.8
bbb.mou.ir ایران BigBlueButton 2.2